Wystąpienia sejmoweWystąpienie z dn. 15-02-2006 (5:34 min)
Wystąpienie z dn. 07-04-2006 (6:08 min)