Rada Europy

Członek Delegacji Parlamentarnej Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Udział w komisjach:

Komisja Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka- członek
Komisja ds. Migracji, Uchodźców i Populacji- z-ca członkaWystąpienia

 • 22-26.06.2002 II cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat sytuacji prawnej Romów w Europie
 • 23-27.09.2002 IV cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat ochrony mniejszości narodowych w Belgii
 • 27-31.01.2003 I cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat wkładu RE w proces przygotowania Konstytucji Unii Europejskiej
  2. debata na temat projektu protokołu zmieniającego Europejską Konwencję o Zwalczaniu Terroryzmu
 • 31.03.-4.04.2003 II cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat języków migowych w państwach członkowskich RE
  2. debata na temat praw człowieka w Czeczenii
 • 23-27.06.2003 III cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat praw i podstawowych wolności Greków Cypryjskich i Maronitów żyjących w płn. części Cypru
  2. debata na temat preferencyjnego traktowania mniejszości narodowych przez kraj pochodzenia : przypadek ustawy węgierskiej z 19.06.2001 dotyczącej Węgrów żyjących w państwach ościennych
 • 25.09.- 2.10.2003 IV cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat praw mniejszości narodowych
  2. debata na temat zniesienia kary śmierci w państwach posiadających status obserwatora przy RE
 • 26-30.04.2004 II cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat eutanazji
 • 4-8.10.2004 IV cz. sesji ZPRE
  1. debata na temat udziału kobiet w wyborach